کارماکاوانخدمات ما - کارماکاوان

کارماکاوان محصول ویژه ای از شرکت دارماکاوان پارس در صنعت رستوران می باشد. این روزها با گسترش روز افزون صنعت رستوران بسیاری از فرایندهای رستورانی مثل آموزش و استخدام نیاز به بهبودهای اساسی دارند تا بتوانیم صنعت رستوران را بهتر و کارآمدتر مدیریت کنیم.

خدمات کارماکاوان به دو دسته اصلی تقسیم می شود :

  1. آموزش صنعت رستوران
  2. استخدام در صنعت رستوران

بخش آموزش

آموزش های رستورانی کارماکاوان کاملا رایگان بوده و به عنوان یک بسته ارزش افزوده به مشتریان ما ارائه می شود. این آموزش ها در دسته های زیر قرار میگیرند:

  1. آموزش عمومی مشاغل رستورانی
  2. آموزش عمومی نکات مدیریتی رستورانی
  3. آموزش تخصصی رستورانی
  4. آموزش ویژه همه مشاغل درگیر رستورانی برای بهره وری بالاتر

بخش استخدام

منابع انسانی همیشه دغدغه اصلی بیشتر کسب و کارها می باشد چرا که همه می خواهند کارآمدترین نیروها را در پست تخصصی خود مشغول کنند تا به بهترین بازدهی کاری در مجموعه خود برسند.

ما در کارماکاوان با خدمات و بسته های ویژه خدمات ویژه ای را در حوزه استخدام رستورانی برای شما در نظر گرفتیم که به دسته های زیر تقسیم می شوند.

  1. امکان درج آگهی جذب نیرو
  2. امکان پیدا کردن نیرویی که دقیقا به آن نیاز دارید (درصد تطبیق)
  3. امکان بررسی رزومه ویژه نیروها
  4. امکان بررسی نتایج تست های ویژه هر نیرو