کارماکاوانبایگانی‌ها مدیریت رستوران - کارماکاوان

دسته: مدیریت رستوران

نکات طلایی که مدیر رستوران را موفق می کند

بسیاری از صاحبان رستوران نمیدانند که داشتن یک رستوران فقط  شامل پختن و سرو غذا نیست. حسابداری، منابع انسانی، بازاریابی وتعمیر و  نگهداری هم وجود دارد که در میان موارد دیگر باید رعایت شوند. با اینکه  تقسیم وظایف بین کارکنان و فروشندگان بیرونی ضروری است در پایان روز همچنان شما به عنوان مدیریت رستوران مسئول همه چیز هستید. برای کسانی…