کارماکاوانبایگانی‌ها ایستگاه های یک آشپزخانه - کارماکاوان

برچسب: ایستگاه های یک آشپزخانه

ایستگاه های یک آشپزخانه چیست؟ این ایستگاه ها چه کمکی به رستوران ما می کنند؟

آشپزخانه یک رستوران صنعتی ،دارای چند ایستگاه مختلف می باشد ؛ ایستگاه های یک آشپزخانه ،منطقه های مشخص شده ای هستند که نوع خاصی از غذا در آن تهیه می شود ؛ ایستگاه ها همچنین به حفظ نظم آشپزخانه رستوران کمک می کنند . تعداد ایستگاه های یک آشپزخانه،به منوی رستوران بستگی دارد ؛ یک رستوران ممکن است چندین ایستگاه…